News feeds, odnosno prijem vesti, je web kanal koji vam omogućava da odmah vidite nove sadržaje na web lokacijama koje podržavaju ovaj sistem. Prijem vesti je takođe poznat pod skraćenicom RSS. Iako postoje određene neslaganja oko značenja ove skraćenice, većina internet korisnika podržava naziv „Really Simple Syndication“. U suštini prijem vesti predstavlja obične web stranice koje su formatirane za čitanje u posebnim programima umesto u standardnim internet pregledačima.

Ukoliko želite da na vašem WordPress sajtu prikažete vesti iz spoljašnjih izvora, možete koristiti postojeći RSS widget. Mana tog widgeta je u tome što se vesti prikazuju samo u sklopu bočne trake (sidebar). Ako hoćete da vesti integrišete bilo gde u sklopu teme, onda je sledeći kod pravo rešenje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<?php
include_once(ABSPATH . WPINC . '/feed.php');
$rss = fetch_feed('http://www.nekiwebsajt.com/feed');
$rss_items = $rss->get_items( 0, $rss->get_item_quantity(5) );
if ( !$rss_items ) {
echo 'Ne radi feed...';
} else {
foreach ( $rss_items as $item ) {
echo '<ul><li><a href="' . $item->get_permalink() . '">' . $item->get_title() . '</a></li></ul>';
}
}
?>